Showing all 8 results

Cây giống

CÀ CHUA

150.000 
Giảm giá!

Cây giống

CAM

90.000  85.000 

Cây giống

ĐU ĐỦ

200.000 
Giảm giá!

Cây giống

KHOAI TÂY

50.000  43.000 
Giảm giá!

Cây giống

KIWI

130.000  100.000 
Giảm giá!

Cây giống

ỚT NGỌT

30.000  26.000 

Cây giống

SÚP LƠ XANH

15.000